Rodzaje przyczep

DT - Przyczepa burtowana z nadstawkami i trójstronnym wywrotem