Rodzaje przyczep

Proces rekrutacji

Etap I – APLIKACJA

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie do nas aplikacji, w postaci CV oraz listu motywacyjnego, w przypadku ogłoszeń zamieszczonych na naszej stronie, na portalach internetowych, w prasie lub gdy nie aplikujesz na konkretne stanowisko ale chcesz aby Twoja aplikacja znalazła się w naszej bazie danych.

Etap II – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, TESTY

Na podstawie analizy aplikacji oraz innych nadesłanych dokumentów wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Kryterium wyboru jest dopasowanie Twoich kwalifikacji do stanowiska pracy na które aplikujesz.
Pierwsza rozmowa (z przedstawicielem działu HR) odbywa się po to abyśmy mogli bliżej poznać Twoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, a także oczekiwania wobec naszej firmy i powody, dla których interesujesz się danym stanowiskiem. Oprócz wywiadu na tym etapie wykorzystujemy testy merytoryczne, kwestionariusze osobowości oraz sprawdzamy poziom znajomości języków obcych.

Etap III – INDYWIDUALNE SPOTKANIE

Kolejnym etapem jest spotkaniem także z przyszłym przełożonym, które pozwoli na poznanie wzajemnych oczekiwań i warunków pracy. Na podstawie tej rozmowy zapadnie decyzja o podjęciu ewentualnej współpracy.

 

Kontakt